Vakande kranar

En mot söder en mot norr vakar och skyddar