Nalta högt

Sikta mot stjärnorna då når du krantoppar